Klachtenregeling

Klachtenregeling voor Health Center Amsterdamse Bos

Indienen van een klacht:
U kunt een klacht indienen bij Health Center Amsterdamse Bos door contact op te nemen met onze receptie of met Marc Bont op mbont@healthcenteramsterdamsebos.nl
Klachten kunnen mondeling of schriftelijk worden ingediend.
We moedigen u aan om uw klacht zo snel mogelijk in te dienen.

Behandeling van klachten:
We zullen elke klacht serieus nemen en zo snel mogelijk behandelen.
U ontvangt binnen een aantal werkdagen een ontvangstbevestiging van uw klacht.
Binnen een aantal werkdagen na ontvangst van uw klacht zullen we u schriftelijk op de hoogte stellen van de uitkomst van het onderzoek en eventuele genomen maatregelen.

Beroepsmogelijkheden:
Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, kunt u contact opnemen met de relevante beroepsorganisaties waaraan onze zorgverleners zijn verbonden.

Feedback en verbetering:
Klachten worden beschouwd als waardevolle feedback en een kans om onze zorg en dienstverlening te verbeteren.
We zullen klachten analyseren en maatregelen nemen ter verbetering van onze zorgverlening.

Contactgegevens:
Voor het indienen van een klacht of vragen over onze klachtenregeling kunt u contact opnemen met Marc Bont op mbont@healthcenteramsterdamsebos.nl

Deze beknopte klachtenregeling is opgesteld om uw klachten op een professionele en respectvolle manier te behandelen en onze dienstverlening te verbeteren. We raden u aan om regelmatig onze website te raadplegen voor de meest recente versie van de klachtenregeling.

Laatste bijwerking: 20 oktober 2023

Open chat
Hallo,
Hoe kunnen wij u helpen?
Wij zijn bereikbaar op dit nummer van 07:45 - 20:00